Mina val
Skicka offert


Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

POLICY

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 180501, har följande policy upprättats för Lundbergs Möbler angående register gällande personer som inte är anställda på Lundbergs Möbler AB


SYFTE

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.


BAKGRUND

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.


RIKTLINJER

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund enligt sk ”berättigat intresse”. Här följer de personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Arbetsgivare
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Uppgifter som du registrerade självmant och/eller frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll


Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vår försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya.


Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du kontaktar oss genom vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig eller deltar på våra informationsträffar eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss


Vilken information ger vi till dig?

Om du vill veta vilken information vi har om dig kan du kontakta oss. Då sänder vi dig ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar som handlar om dig


Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast en del av arbetstagarna inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.


Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dem för att sända nyhetsbrev med information om våra produkter och annan information kring vårt företag som vi tror kan vara av intresse för dig. De kan även komma att användas för direktmarknadsföring på andra sätt när vi tror det är av intresse för dig. Informationen används även för att kunna kontakta dig på ett enkelt och snabbt sätt i samband med olika projekt eller frågor av yrkesmässig karaktär


När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar endast ut dina uppgifter till tredje part för att kunna sända nyhetsbrev med innehåll vi tror du kan ha nytta av i ditt arbete. När vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part enligt ovan, säkerställer vi oss om att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.


ANSVAR

Lundbergs Möbler AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.


Cookie användning

Vi använder oss av cookies för att förbättra den service vi tillhandahåller genom vår webbplats. Vi använder både cookies som är nödvändiga för att vissa tjänster på Webbplatsen ska fungera och cookies som används för att samla in information om användningen av Webbplatsen (statistik, ex Google Analytcis). Vår Webbplats använder både tillfälliga och permanenta cookies. De cookies som är tillfälliga försvinner när du stänger din webbläsare, medan permanenta cookies finns kvar på din dator under en längre tid.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Lundbergs Möbler använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies