Mina favoriter
Skicka offert


Rekondtjänster

När nya och befintliga möbler skapar en helhet

Miljöbild bord Cowork

I en tid när allt fler inredningsprojekt innefattar både återbruk av befintliga möbler och  nya möbler, blir kunskapen om hur trämöbler tillverkas och hur de  kan rekonditioneras en viktig faktor.
Vår idé är att vara en partner som kan hjälpa dig genom ett sådant projekt där både nya möbler och rekonditionering av befintliga möbler tillsammans skall skapa en helhet.
Är du osäker på vilken hjälp du behöver, se vår återbruksguide för vägledning

Vi vet av erfarenhet att i lyckade återbruksprojekt läggs grunden i inventering, dokumentation och analys. Bra genomförd analys gör själva rekonditioneringen effektiv och prisvärd

Därför erbjuder vi två tjänster för att hjälpa dig i ett återbruksprojekt;


RekondAnalys

Hjälper dig att snabbt få full kontroll över ditt projekt och ger dig den information du behöver i arbetet med gestaltningen.


rekonditionering

Genomförandet av rekonditioneringen med tydliga moment, garantier och leveranstider.