Mina favoriter
Skicka offert


Långt liv

DITT VAL AV BORD GÖR SKILLNAD

DITT VAL AV BORD GÖR SKILLNAD

Att miljön inte kan vänta på att vi agerar för en förbättring är nog något som vi alla kan vara överens om, men vad ska vi göra? Det är lätt att känna sig handfallen inför något så omfattande och överväldigande som klimatförändringar. Vi har valt att göra det vi ser att vi kan göra i dagsläget, vidareutbilda oss och ständigt öka våra ambitioner för att göra mer, både nu och på sikt. På Lundbergs möbler välkomnar vi förändring som leder till förbättring. Vi utgår därför i detta arbete från FN:s Agenda 2030, vilket syftar till att nå 1,5 gradersmålet till 2030. För att lyckas med det måste vi arbeta målmedvetet och mätbart.

Vi måste räkna med att det är ett arbete som förändras över tid och vara flexibla. Vårt arbete med att uppnå dessa mål kommer intensifieras under 2022, då vi kommer genomlysa vår verksamhet utifrån Greenhouse gas protocol. I slutet på året kommer vi veta hur vi påverkar miljön ur olika perspektiv. Det ger oss en stabil grund att stå på inför kommande utmaningar, samt en konkret handlingsplan på hur vi ska fortsätta arbetet med att minska vår negativa påverkan och öka vår positiva påverkan. Vi ser till att ditt val av bord gör skillnad!

En bättre värld

MED ÅTERBRUKBARA MÖBLER BIDRAR VI KONKRET TILL MÅLET 2030!

Se våra delmål

2020

2020

Under 2020 tog vi fram en transparent miljöredovisning som gör att slutkunden kan göra ett aktivt val.
Skapa tydliga riktlinjer för hur produktutvecklingen ska bidra till återbrukbara bord, med hög klassificeringsgrad. All el vi köper kommer från 100% förnybara källor.

STÄNG

2021

2021

Under 2021 deklarera vi fler bord ur kollektionen med Möbelfakta. Vi skapade en tydlig tjänst för rekonditionering som är varumärkesoberoende. Vi minskade metallen med 20% i pelarbordet John.
Vi tog fram tydliga demonteringsmanualer för att gynna återbruk av våra produkter.

STÄNG

2022

2022

Under 2022 skall vi , utifrån Greenhouse gas protocolls riktlinjer, genomlysa vårt företags påverkan på miljön. I slutet på året skall vi veta hur vi påverkar miljön ur olika perspektiv. Detta skall ligga till grund när vi i siffror skall sätta upp målet hur mycket vi skall reducera våra utsläpp för att bidra till att vi kan nå 1,5 graders målet till 2030. Utifrån detta skall vi utforma vår handlingsplan.

STÄNG

2023

2023

Presentera utveckling av mer detaljerad miljöredovisning på befintliga och rekonda-produkter.
Minska användningen av metall i våra benbeslag med 15%. Påbörja scoop 3 i Greenhouse Gas Protocol för att gå i mål med LCA´r och EPD för våra bord under 2024. Designa om våra pelarbord Jim och John för att förbättra dess cirkularitet.
Vara med och bidra till att utveckla märkningar för hållbara möbler, i olika projekt.
Fortsätta sprida kunskap om miljödeklarationen och rekonditionering av våra produkter.

STÄNG

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2030

Vi ska uppnå samma minskning av CO2-utsläpp mellan åren 2022-2030 som krävs för att nå 1,5 gradersmålet enligt FN´s klimatpanel IPCC riktlinjer.
Just idag 2022 är deras krav, och därmed vårt mål, att vi behöver minska våra utsläpp med minst 50% fram till 2030.

STÄNG
Baggeboskolan-020

Bordsfilosofi

HÅLLBARA TRÄBORD OCH STOLAR MED ETT LÅNGT LIV

  1. Vår möbeldesign ska vara tidlös, inte trendig
  2. Våra bord och stolar ska klara Möbelfaktas krav för offentlig miljö
  3. Olika material ska vara enkla att separera och demontera
  4. Kantlister är massiva, 6-12 mm tjocka och överfanérade 
  5. Allt faner vi använder är minst 1,5 mm tjocka och omslipningsbara
  6. Det ska vara lätt att få tag på och byta reservdelar
  7. Vi ska erbjuda rekonditionering  av bord och stolar
  8. Alltid 70 cm frihöjd golv-skiva

Skogsbilder 2015

Långt liv

CO2-beräkning

Att redovisa en produkts klimatpåverkan är viktigt för oss och du ser varje möbels klimatpåverkan under miljöredovisning på kollektionssidan. Vi har en strävan efter att vara transparenta, men också möjliggöra ett förbättringsarbete över tid. Genom att göra C02-beräkningar för våra möbler kan vi lättare se vart förbättringar kan ske. Det finns idag många sätt att redogöra för sin CO2-påverkan, klicka på knappen nedan för att läsa om hur vi på Lundbergs Möbler har valt att beräkna våra möblers klimatpåverkan.

Ladda ner CO2-beräkningen
Skötselråd, Carl II

Långt liv

Montering & Demontering av våra möbler

I vårt arbete med rekonditionering av möbler har vi lärt oss att demonteringsgraden är avgörande för möbelns livslängd. Det påverkar möjligheten för reparation och rekonditionering samt dess möjlighet att bli en del av det cirkulära möbelflödet. Sen 2018 har vi som krav att alla nya möbler vi tar fram ska designas på ett sätt som möjliggör framtida rekonditionering och återbruk.

På produktsidorna hittar du både monterings- och demonteringsanvisningar för respektive produkt.

Långt liv

Rekonditionering

Med vårt miljömål i fokus, att vi skall göra vårt jobb för att kunna nå max 1,5 graders uppvärmning, lanserar vi nu våra rekondtjänster. Inte bara för våra egna modeller utan varumärkesoberoende.
Med våra egna modeller är målet att kunna erbjuda ett cirkulärt möbelägande där vi hjälper till att förlänga möbelns liv genom bra skötselråd, reservdelar och rekonditionering. Att vi tar oss an andra varumärkens bord och stolar är för att kunna underlätta den samordning mellan de befintliga möblerna och nya möblerna i ett inredningsprojekt. 

Image Ramo skivor  384

Långt liv

Material för hållbara möbler

För att få den funktionen och känslan du söker i ditt bord eller din stol hänger det på materialen. Kanske är det omgivningen där bordet kommer stå som kräver en tålig yta som är lätt att rengöra, som HT-laminat. Kanske söker du de taktila, ljuddämpande egenskaperna hos DT linoleum. Kanske kan stolen få sticka ut med en kulör som avviker från den övriga inredningen. Eller kanske är Artigo Kayar ytmaterialet för dig, golvet som hamnade på bordet.

Läs mer om de olika materialen här.

Välj rätt material från början, ladda ner vår materialguide för mer information. Den finner du på respektive produkt under fliken kollektion. 

Linoleum skiva, osmo hårdvax, produktion. Ps

Långt liv

Underhåll ditt bord

Precis som materialen passar i olika sammanhang, kräver de också olika former av skötsel. Om du underhåller borden och stolarna regelbundet ökar du deras livslängd och bidrar på så sätt till en mer hållbar framtid samt underlättar framtida rekonditioneringar.

Läs mer om skötseln av de olika materialen här.

Skötselråden hittar du för nedladdning på respektive produkt under fliken kollektion.


kretslopp-webb

Jord till bord

Återbrukbara möbler

För att producera återbrukbara möbler med lång hållbarhet över tid är råvaror och konstruktion A och O.  Vi väljer material och konstruktion till våra produkter med omsorg, både för människa och miljö. 

Cirkulära möbler
Att bryta nya råvaror innebär ansvar att förvalta de resurser som man tagit i anspråk, något som vi tar på allvar. För oss innebär det att konstruera och tillverka trämöbler med ambitionen att de får ett långt liv . Med det menar vi att borden och stolarna inte bara designas och produceras för att hålla över lång tid, utan också för att kunna få nya liv med förhoppningen om att aldrig tas ur bruk.