Mina favoriter
Skicka offert


Aktuellt

Hållbarhet - inte bara ett ord

07 December 2022
1

Ett långt cirkulärt liv!

För oss räcker det inte som argument att vi har en svensk tillverkning med gedigen kunskap, sedan 1945. Vi måste fortsätta lära oss och utveckla vår produktion och vårt tänk, för den tid vi lever i nu och den våra möbler ska leva genom, generation efter generation.

Vi jobbar mot Agenda 2030. Vårt viktigaste mål är nr 17. Delmål 17.6, Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation & delmål 17.17, Uppmuntra effektiva partnerskap. Tillsammans är vi starka och detta mål måste vi klara för att kunna nå våra primära mål, 12. Hållbar konsumtion & produktion, och 15. Ekosystem & biologisk mångfald.

Här kan du läsa om vår plan år för år mot 2030. Blir du alldeles förvirrad när det är ett tomt år, då har du kommit rätt. Vi har inte fyllt i alla år. Vi har inte alla svar. Tiderna förändras snabbt. Vi lever i en tid full av utmaningar. Och vi tror det är smartast att ta ett steg i sänder för att vi 2030 ska ha gjort vårt, för att minst nå Parisavtalet.


Följ vår serie ”Hållbarhet - bara ett ord?”, i våra nyhetsbrev kommande veckor. I dem kommer du få reda på vad ordet ’Hållbarhet’ betyder och innebär, för oss på Lundbergs Möbler.

För det är inte bara ett ord, det är konkret handling. I stort handlar det om möjligheten till återförsäljning, återanvändning, reparation, renovering, återtillverkning och återbruk – ett långt cirkulärt liv!

Image Ramo skivor  384

Använd reservdelar

Cirkulärt möbelflöde redan idag

Detalj Arco beslag blå 252

Inget är något för cirkulärt möbelflöde

Circularheroes, as in Superheroes

BIM Objects

04 April 2023